2021 DanceSport WA Open Winners

Juvenile Open Latin
Ares Yin & Grace Dowley

Juvenile Open New Vogue
Ares Yin & Grace Dowley

Juvenile Open Standard
Ares Yin & Grace Dowley

Junior Open Latin
Harrison Sturcke & Elina Ismayilova

Junior Open New Vogue
Edward Lillis & Nikitta Harris

Junior Open Standard
Harrison Sturcke & Elina Ismayilova

Under 21 Open Latin
Lucien Maart & Sabrina Serra

Under 21 Open New Vogue
Lucien Maart & Sabrina Serra

Under 21 Open Standard
Lucien Maart & Sabrina Serra

Adult Open Latin
Brodie Barden & Lana Skrgic-de Fonseka

Adult Open New Vogue
Cameron Rennie & Rochelle Murdoch

Adult Open Standard
Brodie Barden & Lana Skrgic-de Fonseka

Masters Open Latin
Mathew Penfold & Carissa Rowse

Masters Open New Vogue
Firas Andari & Kimberly Golding

Masters Open Standard
Naumee Naicker & Kassie Naicker

Professional Open Latin
Sigurdur Sigurdsson & Annalisa Zoanetti

Professional Open New Vogue
Andrew Buswell & Kelsey Pincer

Professional Open Standard
Steven Grinbergs & Rachelle Plaass